0

มีผู้ชม 113 ครั้ง
รองเท้า ESD เจาะ 4 รู
รายละเอียด
ป้องกันไฟฟ้าสถิต 107~1011 Ohms ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นซักได้ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ
หน้าเท้าเจาะ 4 รู อากาศถ่ายเทได้ดี