0

มีผู้ชม 87 ครั้ง
ชุดกันสารเคมี Tyvek 2000
รายละเอียด
ผลิตจากชุดไทเวค เคลือบสารโพลิเมอร์สีเหลืองใช้สวมใส่คลุมทั้งร่างกาย
มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการซึมผ่านของสารอนินทรีย์ ประเภทกรด-ด่าง