0

มีผู้ชม 97 ครั้ง
เศษผ้าสีไม่เย็บวน ขนาด A4
รายละเอียด
ดูดซับน้ำและน้ำมันได้ดีใช้ทำความสะอาดเครื่องจักรและเช็ดทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ 25 กิโลกรัม/ถุง