0

มีผู้ชม 682 ครั้ง
เศษผ้าสีเย็บวน
รายละเอียด
เศษผ้าสีเย็บวนเป็นการนำผ้าเหลือจากการตัดเย็บ เศษเล็ก เศษน้อยนำกลับมาตัดเย็บเรียงร้อยใหม่อีกครั้งให้ได้เป็นผ้าผืนเพื่อการใช้งานอเนกประสงค์โดยนิยมใช้สำหรับการทำความสะอาดทั่วไปเช็ดคราบสิ่งสกปรกต่างๆ  25 กิโล/ถุง