0

มีผู้ชม 101 ครั้ง
เศษผ้าสีเย็บวน
รายละเอียด
เศษผ้าสีเย็บวน เป็นการนำผ้าเหลือจากการตัดเย็บ เศษเล็ก เศษน้อยนำกลับมาตัดเย็บ เรียงร้อยใหม่อีกครั้งให้ได้เป็นผ้าผืน เพื่อการใช้งานอเนกประสงค์โดยนิยมใช้สำหรับการทำความสะอาดทั่วไป เช็ดคราบสิ่งสกปรกต่าง ๆ  
25 กิโล/ถุง